Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

W szkole organizuje się klasy ogólne, integracyjne i sportowe profil pływacki oraz oddziały przedszkolne ogólne i integracyjne.

 

 • Kwalifikacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do klas i oddziałów przedszkolnych integracyjnych dokonuje się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Klasa lub oddział przedszkolny ogólny liczy nie mniej niż 24 uczniów;
 • Klasa lub oddział przedszkolny integracyjny liczy 15-20 uczniów, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniami kształcenia specjalnego;
 • W uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc do klas oraz oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci z orzeczeniami z terenu całej dzielnicy Białołęka.

 

 

W Szkole działa świetlica.

 • Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę w godzinach 6.30 -18.30;
 • Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy;
 • Organizacja pracy świetlicy oparta jest o ramowy plan dnia. Przewiduje się w nim czas m.in. na zajęcia programowe, odrabianie zadań domowych, posiłki, czynności porządkowe;
 • Wychowawcy świetlicy prowadzą różnorodne zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na dany rok szkolny. Wychowankom proponuje się: zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia zorganizowane i spontaniczne w tym o walorach dydaktycznych, zajęcia relaksujące, sportowe, artystyczne.

 

Rekrutację do klas o profilu pływackim prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana rokrocznie przez dyrektora szkoły.

 

O przyjęcie do klasy o profilu pływackim może się ubiegać kandydat, który:

 • w bieżącym roku ukończy siedem lat;
 • uzyskał odpowiednie wyniki z przeprowadzonych prób sprawności pływackiej;
 •  wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

W pierwszej kolejności do klasy przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły, w miarę wolnych miejsc z dzielnicy.

W przypadku wolnych miejsc i wysokich umiejętności sportowych ucznia spoza dzielnicy Białołęka o przyjęciu decyduje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna i dyrektor szkoły.

 

Obwód szkoły:

 • ul. A. Ciołkosza,
 • ul. Ćmielowska,
 • ul. Erazma z Zakroczymia,
 • ul. A Kamińskiego,
 • ul. Książkowa (numery od 36 do 54),
 • ul. Maciejowskiego Romana,
 • ul. Majolikowa  (numery od 21 do 27),
 • ul. J. Mehoffera (numery od 2 do 60),
 • ul. Stefanika,
 • ul. Milenijna (od nr 47),
 • ul. Myśliborska (od nr 101 i 102),
 • ul. Nowodworska,
 • ul. Odkryta (do nr 15 i nr 18 parzyste),
 • ul. Pajdaka,
 • ul. F. Pancera,
 • ul. Płudowska,
 • ul. Pomorska (od nr 3 do 5),
 • ul. Strumykowa (nr 3-17 i 2-22),
 • ul. Świderska (od nr 100 i 101),
 • ul. Światowida (nr 47,49),
 • ul.Talarowa.

 
 
Wprowadził Anna Haska 13-11-2012
Aktualizujący Anna Haska 15-11-2012
Zatwierdzający Anna Haska 15-11-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2012
Liczba odwiedzin: 1540