Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 Ul. Erazma z Zakroczymia 15  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

  • Data publikacji strony internetowej: [2012-11-06]
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2019-12-19]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-15]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Żmitrowiczadministracja@sp344.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6149030 wew 26 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej Nr 344 w Warszawie.

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy Ulicy Erazma z Zakroczymia 15 oraz Ulicy. Światowida.

Dojścia piesze są od ulic Erazma z Zakroczymia oraz Światowida.  Przejścia dla pieszych od ul. Światowida posiadają sygnalizację dźwiękową  Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja autobusowa i tramwajowa  Mehoffera znajduje się w odległości do ok.200 m.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 200 m: Mehoffera

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu terenu szkoły.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. 2 do części piwnicznej ( schody w dół) 1 do części głównej- dla petentów ( schody do góry). Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze w szkolnym sekretariacie.

W lokalu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu  do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy szkolnym sekretariacie dojście do toalet przez korytarz. Drzwi do toalety nie są  wyposażone w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.LZmitrowicz 16-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.lzmitrowicz 16-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.lzmitrowicz 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 370